Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ceny wody i ścieków

Czcionka:

NA ROK 2018/2019/2020

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 12 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328, z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.

Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

 

Decyzja GD.RET.070/139/D/2018.KP – zatwierdzona taryfa – do pobrania

 

 

Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

 zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres 3 lat od dnia 12 czerwca 2018r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług  Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

                                                                                         +

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,13 zł netto + podatek VAT 8% = 3,38 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,65 zł netto + podatek VAT 8% = 12,58 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,33 zł netto + podatek VAT = 18,72 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
45,73zł netto + podatek VAT 8% = 49,39 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,00 zł netto + podatek VAT 8% = 3,24 zł brutto

 

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

6,57 zł netto + podatek VAT 8% = 7,10 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

W związku z podjętą Uchwałą nr XLVI/465/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:

(Dopłata obowiązuje od 12 czerwca 2018r. do 31.12.2018r.)

 

5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 


NA ROK 2017

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/258/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody  na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka abonamentowa wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,85 zł netto + podatek VAT 8% = 3,08 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,62 zł netto + podatek VAT 8% = 11,47 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,80 zł netto + podatek VAT = 17,06 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,70 zł netto + podatek VAT 8% = 45,04 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,73zł netto + podatek VAT 8% = 2,95 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

·6,20 zł netto + podatek VAT 8% =6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/259/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·        5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 


NA ROK 2016

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,64 zł netto + podatek VAT 8% = 2,85 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody  na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczania należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,56 zł netto + podatek VAT 8% = 11,40 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,72 zł netto + podatek VAT = 16,98 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,52 zł netto + podatek VAT 8% = 44,84 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,71 zł netto + podatek VAT 8% = 2,93 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 6,20 zł netto + podatek VAT 8% = 6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XII/102/15  Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 


NA ROK 2015

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr LV/447/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,37 zł netto + podatek VAT 8% = 11,20 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,45 zł netto + podatek VAT = 16,69 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,85 zł netto + podatek VAT 8% = 44,12 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,89 zł netto + podatek VAT 8% = 6,36 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr LV/448/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 


NA ROK 2014

 

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

 

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XLIV/340/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:
 

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,34 zł netto + podatek VAT 8% = 11,17 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,40 zł netto + podatek VAT = 16,63 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,70 zł netto + podatek VAT 8% = 43,96zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,65 zł netto + podatek VAT 8% = 2,86 zł brutto

 

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,97 zł netto + podatek VAT 8% = 6,45 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


·         5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny