Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja Dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej

Gminny Zakład Usług Komunalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Jelonek.
 • E-mail: przemyslaw.jelonek@nwl.pl
 • Telefon: 59 8 612 264

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej
 • Adres: ul. Młynarska 10, 84 -351 Nowa Wieś Lęborska
 • E-mail: gzuknwl@nwl.pl
 • Telefon: 59 8 612 264

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1.DOJŚCIE DO SIEDZIBY

     Budynek dostępny dla interesantów to część  administracyjno- biurowa. Adres : Nowa Wieś Lęborska, ul. Młynarska 10 . W obiekcie znajdują się pomieszczenia biurowe użytkowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dojście i dojazd do budynku, dogodne po  przez plac manewrowy, ciągiem pieszo jezdnym.

 1. DOSTĘPNOŚC WEJŚCIA , KORYTARZY, SCHODÓW, WIND I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

     Do budynku prowadzi jedno wejście z dogodnym utwardzonym chodnikiem przystosowanym również dla wózków inwalidzkich z możliwością wjazdu do wnętrza budynku na parterze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na pierwszym piętrze. Na piętro można przejść klatką schodową . W budynku brak windy. Brak windy jest istotnym utrudnieniem dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Dla osób z dysfunkcją ruchu, przy wejściu zamontowano domofon i dzwonek w celu umożliwienia kontaktu z pracownikami  GZUK-u i GOPS-u.  Komunikacja korytarzami do pomieszczeń biurowych jest ogólnie dostępna, drogi ewakuacyjne oznakowane, korytarze wyposażone w sprzęt p.poż. , pokoje biurowe ponumerowane i opisane w zakresie informującym o zakresie załatwianych spraw.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 1. DOSTĘPNOŚĆ TOALETY

    Na piętrze znajdują się trzy toalety, dla pracowników GZUK-u, GOPS-u i toaleta ogólnodostępna dla interesantów. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 1. DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU

    Przed budynkiem znajduje się plac manewrowy na którym są miejsca parkingowe. Niedogodnością jest brak wyznaczonych stanowisk do parkowania w tym miejsc dla niepełno sprawnych oraz wydzielenia ciągu pieszego .  Plac przed budynkiem jest obecnie modernizowany, planuje się usunąć dostrzeżone niedogodności w ramach prowadzonej modernizacji.

 1. INFORMACJA O WSTĘPIE DO OBIEKTU Z PSEM ASYSTENTEM

      Brak informacji o możliwości wstępu z psem asystentem.

 1. INFORMACJA W SPRAWIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO I OBSŁUGI SŁABOSŁYSZĄCYCH

       Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego i możliwości obsługi słabosłyszących.

 1. POMOC W POKONYWANIU BARIER

       W przypadku niemożliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki w Zakładzie, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny