Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nasza działalność

Czcionka:

Podstawa naszego działania:

Gminny Zakład Usług Komunalnych został utworzony na podstawie Uchwały Nr VII /35/94 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie powołania jednostki budżetowej.

 

Czym jesteśmy?

Gminny Zakład Usług Komunalnych zwany dalej zakładem jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową podporządkowaną Radzie Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Gminny Zakład Usług Komunalnych przy wykonywaniu zadań używa skrótu „GZUK”

GZUK działa w formie jednostki budżetowej, której gospodarka finansowa objęta jest budżetem gminy i opiera się o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.

Siedziba  Zakładu  mieści się w Nowej Wsi Lęborskiej .

Obszar działania natomiast obejmuje teren Gminy Nowa Wieś Lęborska

GZUK używa pieczęci podłużnej z napisami: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Zakres działania:

- prowadzenie usług komunalnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków a w szczególności:

a) wydobycie i dostarczanie wody
b) remonty, modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnych,

- koordynacja działań w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania dróg gminnych a w szczególności:

a) utrzymanie chodników i rowów przydrożnych,
b) zimowe utrzymanie dróg
c) zarządzanie umieszczaniem znaków obowiązujących w ruchu drogowym oraz organizacja ruchu drogowego,
d) bieżąca naprawa oraz utrzymanie dróg i drogowych obiektów,

- remont budynków mieszkalnych, lokali użytkowych i innych nieruchomości stanowiących własność komunalną, m.in. placówek oświatowych, przystanków,świetlic, itp.,

- wykonywanie innych zadań w zakresie usług komunalnych zlecanych przez urząd gminy i inne gminne jednostki organizacyjne

 

 

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piatek

w godz. 700 - 1500

Rachunek bankowy

 PKO Bank Polski SA
18 1020 2791 0000 7202 0269 0469

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny